Diabły

Diabeł w swych licznych wcieleniach był nieodłącznym elementem polskiej kultury ludowej.  Określenia takie jak „bies” czy „czart” wywodzą się jeszcze z demonologii starosłowiańskiej. Wraz z nadejściem chrześcijaństwa Kościół włączył je do kręgu rodziny istot demonicznych. Z czasem wyobrażenie postaci diabelskich oraz form ich działania  przybrało wyraz zbieżny z nauczaniem Kościoła.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.