Komplety strojów

Strój ludowy to najefektowniejszy przejaw kultury wsi. Na jego wygląd wpływ miało wiele różnych czynników takich jak np: warunki klimatyczne, typ gospodarowania, zapożyczenia czy dzieje historyczne danego regionu kraju. Strój zakładano na uroczystości wynikające z kalendarza kościelnego, obrzędowego jak również z okazji ważnych wydarzeń w życiu człowieka. W niektórych regionach, np. na Śląsku, strój był traktowany jako symbol mówiący o tożsamości narodowej swego właściciela.

Wyświetlanie jednego wyniku

Wyświetlanie jednego wyniku