Malarstwo olejne i akryl

Obrazy, które znajdowały się w chłopskiej chacie miały charakter religijny i umieszczane były w ważnym – także z symbolicznego punktu widzenia – miejscu tzw. świętym kącie. Obrazy najczęściej kupowano od miejscowych lub wędrownych wytwórców bądź też przywożono z miejsc pielgrzymkowych.

Sztuka nieprofesjonalna/naiwna określana także mianem Art Brut istniała również dawniej niemniej dostrzeżona i uznana została dopiero w XX wieku dzięki przełomowi w estetyce jaki dokonał się za sprawą awangardy artystycznej. Artyści, którzy najczęściej w samotności czasem w odrzuceniu, niezależnie od obowiązujących trendów w sztuce uzewnętrzniali swój wewnętrzny świat nagle zostali odkryci. Dzięki temu zjawisku do szerszej świadomości odbiorców przedostali się tacy samorodni malarze jak: Nikifor, Teofil Ociepka czy Bazyli Albiczuk.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.