Zwierzęta

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, w polskiej rzeźbie ludowej pojawiły się na szerszą skalę motywy nawiązujące do przyrody. Często rzeźbi się zwierzęta – te dobrze znane z własnego domu, podwórka, okolicy.

Showing all 5 results

Showing all 5 results