Ikony

Ikona nie jest zwykłym obrazem religijnym. Jest czymś więcej. Jest niejako emanacją np. świętego którego przedstawia. Swoistym oknem między modlącym a sacrum. Dlatego też proces powstawania ikon był często ściśle określony. Niekiedy przed przystąpieniem do malowania/pisania ikony należało pościć bądź pracowano w pozycji klęczącej. Ikona obecna jest przede wszystkim we wschodnich kościołach chrześcijańskich a w Polsce – co wiąże się z zasięgiem oddziaływania kościoła prawosławnego oraz greckokatolickiego – najwięcej powstawało ich na ziemiach wschodnich oraz południowo-wschodnich.

Wyświetlanie jednego wyniku

Wyświetlanie jednego wyniku