Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego

76,00 

Autor: Adam Fischer

Oprawa Twarda, zadrukowana, szyta

Liczba stron: 452+12

ISBN 978-83-65602-39-8

Brak w magazynie

Opis

Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego- dr Adam FISHER

Wydanie wznowienia na podstawie oryginału z 1921 r. Opis zwyczajów pogrzebowych polskich i słowiańskich. Jak sam autor opisuje:

„W pracy tej idzie jedynie o systematykę i syntezę całego zagadnienia bez jakichkolwiek prób uogólnienia, czy wykazywania nawarstwień kulturalnych, gdyż kwestje te dadzą się dopiero rozstrzygnąć po analogicznem zbadaniu wszelkich innych zwyczajów polskich. Iżby tem wyraziściej rzecz przedstawić, zastosowało się tu metodę jak najbardziej zwięzłego opracowania poszczególnych kwestyj w formie paragrafów; zamknięcie końcowe powinno ułatwić zorjentowanie się w dość znacznym przeglądzie faktów.”

Studjum niniejsze opiera się ono na materjałach drukowanych i rękopiśmiennych, a wedle możności i wiedzy autora usiłuje ogarnąć

wszystek materjał polski, oraz słowiański i ościenny w miarę potrzebnych porównań.”